Fik fuldskæg og blev en mand – i Lesotho

Jeg var nok lidt en flipper dengang. Jeg ankom uden skæg eller ret megen erfaring.

Kurt taler om dengang han rejste til Lesotho som ulandsfrivillig i 1983, en beslutning som førte ham til Lesotho første gang. I dag underviser Kurt i bæredygtighed, og han hjælper virksomheder med optimering. De såkaldt “bløde” værdier, dem har han stadig.

Jeg tager altid de svages parti. Økonomien slår aldrig trivslen blandt medarbejdere, det ved alle, der kender mig.

Da Kurt havde stået for sit første projekt, havde han både fået et flot fuldskæg og vundet høvdingens og sine kollegaers respekt i landsbyen. Det blev starten på en lang kærlighedshistorie til et lille land langt væk fra Danmark.

Her byggede han blandt andet broer, som skulle sikre adgang gennem det svært fremkommelige landskab.

Kurt var i Lesotho senest i februar 2023, og har haft mulighed for at se de broer, han byggede for snart 40 år siden. Broerne er stadig med til at bære unge og gamle. At broerne og de frivillige indsatser har en langvarig effekt, er der slet ingen tvivl om ifølge Kurt. Og det er en af flere grunde til at Denmark Lesotho Network lykkes godt med de forskellige indsatser, som de er med til at finansiere – til stor glæde, ikke bare for basothoer;

Når der er noget, der lykkes, så giver det en enorm livsglæde. Den modtagelse man får, ikke mindst, når vi kommer ud på landet – det kan ikke beskrives. Jeg ved, at det ikke håbløst, det vi gør.

På turen i februar 2023 var Kurt sammen med sin hustru Majbritt i Lesotho som frivillig projektleder på et projekt finansieret af GLOBUS. Projektet arbejder med genbrug af hospitalsudstyr og computere fra Danmark til Lesotho samt udveksling af studerende i samarbejde med SOSU syd i Åbenrå.

Desuden er der skabt kontakt imellem Vestbirk Friskole og en landsbyskole i Lesotho.

 

Invitation til Pitso den 23. september kl. 11 i Ry

Til september får Landbrugsgruppen besøg af en delegation på fem personer fra vores samarbejdspartner, Rural Selfhelp Development Association (RSDA), (https://rsdalesotho.com/).

Vi vil gerne give dem en uforglemmelig afskedsfest, og
samtidig give alle DLN ́s medlemmer lejlighed til at møde de
fantastiske mennesker, der gør en stor forskel for de mange
små landbrug i Lesotho.

Derfor holder vi en Pitso, hvor vi byder på Lesotho
inspireret mad, tilberedt på bål, kaffe og kage og festligt
samvær.

Man kunne forestille sig lidt sang og dans måske? Hvem ved hvordan det udvikler sig.

Alt det praktiske:
Tid og sted:
Det foregår hos Signe og Anders på Randersvej 99, 8680 Ry, hvor vi hygger med at tilberede maden fra kl.  11:00,
så vi kan spise ved 13-tiden. Basotho’erne forlader os desværre kl. 15, men vi regner med at det skønne samvær bare fortsætter.

Vi håber at vejret er med os så vi kan være ude, men i tilfælde af regn, rykker vi inden for.

Transport:
Man kan tage toget til Ry eller Skanderborg, og vi kan arrangere afhentning efter behov.

Hvis man kommer i bil, er det mest praktisk at parkere overfor Knudhule Badehotel, så sørger vi for at det er let at finde vej derfra.
Tilmelding:
Af hensyn til forplejning har vi brug for din tilmelding inden 18. september. Det sker ved at skrive til Nis på nis@is-skovgaard.dk OG betale 50 kr. i bidrag til mad og drikke på mobilepay: 40716417 eller bank
overførsel på reg. 2451 konto 7300100137.

Vi fra Landbrugsgruppen under DLN håber mange vil være med til at gøre afskeden med Basotho’erne festlig og ser frem til din tilmelding.
Følg med i besøget på Facebook:

https://www.facebook.com/denmarklesothonetwork og på hjemmesiden:

Home

Portræt af en DLN ildsjæle: Anders Hedegaard

Værdier præget af landbokultur – fra nord til syd

Hvis jeg skal have noget til at stå på min gravsten, så skal det være noget om glæden ved mit frivillige arbejde for småbønder i Lesotho.

Det er tydeligt at Anders Hedegaard i løbet af sine 64 år, ikke har øvet sig i at prale. Anders taler til gengæld med varme og oprigtighed om stærke fællesskaber, om at gå forrest og at tage et tag, hvis man kan, og om at alle skal høres, og det uanset om man har 1200 eller 10 køer – eller bor nord eller syd for Sahara.

Anders Hedegaard er grundigt rundet af landbrug og ikke mindst af de værdier, som landbokulturen står solidt funderet på. Og selvom Anders Hedegaard ikke praler, så lyser stolthed ud af ham, når han taler om sit frivillige arbejde i Denmark Lesotho Network.

Der hvor man er med til at gøre en forskel, det er der ilden bliver tændt. Der er livskvalitet i at bruge tid på noget, som ikke er arbejde, og det med at være frivillig, det gør mig glad. At få lov at sætte sit fingeraftryk på noget, får mig til at føle mig rigere – måske især når jeg ikke får løn for det.

Det er ikke tilfældigt, at Denmark Lesotho Network har fyldt mange af Anders’ vågne timer.
Anders pakkede nemlig hele familien i starten af nullerne, hustru og fire drenge i alderen to til ti år, og tog til Lesotho for at arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke. Familien blev i Lesotho i tre år, og Anders beskriver de tre år, som det bedste han har gjort og oplevet sammen med sin familie overhovedet. Lesotho er for Anders og familie blevet deres andet hjemland.

Anders har i det hele taget svært ved at forestille sig ikke at være frivillig, han bruger også mange frivillige timer lokalt, og har altid gjort det. Og spørger man Anders, er en af de vigtigste ingredienser i et stærkt fællesskab, at der er plads til alle.

Det at finde og tro på det bedste i alle ligger måske lidt i landbokulturen. Vi kan alle noget, hvis vi gør os umage, og det skal vi bidrage med.

Man behøver, ifølge Anders, overhovedet ikke at have været i Lesotho, for at det giver mening at være medlem af Denmark Lesotho Network. Slet ikke.

Men jeg kan bare varmt anbefale at aflægge det lille kongedømme et besøg. Og det der med at sætte et positivt fingeraftryk i en forening som Denmark Lesotho Network, det vil da altid give mening.

UDVEKSLING OG GENBRUG

Denmark Lesotho Network: Skaber broer gennem sundhedsuddannelse og genbrug

Denmark Lesotho Network har et innovativt udviklingsprojekt, der sigter mod at fremme et engageret netværk mellem borgere fra Lesotho og danske studerende. Projektet har til formål at lette kulturel forståelse, vidensdeling og samarbejde mellem vore to samfund. Derudover bygger projektet videre på en tidligere indsats, der involverede afsendelse af brugt medicinsk udstyr til hospitaler og klinikker drevet af The Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA).

Projektet forbinder basothoer og danske studerende: Denmark Lesotho Network søger at etablere et stærkt bånd mellem borgere fra Lesotho og danske studerende. Ved at opmuntre til interaktion, dialog og kulturel udveksling sigter projektet mod at fremme forståelse, empati og tværkulturelt samarbejde. Gennem denne kontakt kan deltagerne få indblik i hinandens kulturer, traditioner og levevis, hvilket fremmer gensidig respekt og værdsættelse. Projektet arbejder på at sende studerende fra Lesotho til Danmark og har allerede haft hold af danske studerende i Lesotho.

En af hovedkomponenterne i Denmark Lesotho Network er faciliteringen af udvekslingsprogrammet er; i samarbejder med SOSU Syd i Aabenraa, Danmark, at arrangere udvekslingsmuligheder for basothoer og danske studerende. Disse programmer giver de studerende mulighed for at dykke ned i hinandens uddannelsessystemer, lære fra forskellige perspektiver og udvikle en global tankegang. Ved at bo og studere sammen opbygger deltagerne varige venskaber og udvikler en dybere forståelse for kulturel mangfoldighed.

Denmark Lesotho Network opmuntrer til samarbejdsprojekter mellem basothoer og danske studerende. Disse projekter kan fokusere på forskellige områder som bæredygtig udvikling, sundhedspleje, uddannelse, teknologi og mere. Gennem fælles initiativer kan deltagerne udnytte deres unikke færdigheder og viden til at tackle udfordringer, som begge samfund står over for. Ved at arbejde sammen kan de finde innovative løsninger og skabe en positiv indvirkning i Lesotho og Danmark.

Tidligere har projektet involveret afsendelse af brugt hospitalsudstyr til sundhedsfaciliteter, som drives af The Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA). Dette samarbejde fortsættes i kombination med udvekslingen og har til formål at støtte sundhedsinfrastruk i Lesotho.

Se denne lille video fra et af vores besøg i Lesotho:

Generalforsamling

Denmark Lesotho Network – generalforsamling 2023

Af Karina Ruby

En ny bestyrelse er valgt, årsregnskab og beretning er godkendt, ligesom andre formalia. Det mest spændende var dog at høre om det nye projekt, hvor social-og-sundheds-assistent-studerende er i praktik i Lesotho i 4 uger. Vinnie Lerche Freudendal fra SOSU-uddannelserne i Aabenraa holdt et flot oplæg om hendes studietur til Lesotho i februar. Her kom de sidste aftaler med sundhedsuddannelsen og hospitalet i Morija kom på plads. Vinnie og kollegaen fra Aabenraa var meget tilfredse med engagementet hos leder og personale på sundhedsskolen i Lesotho. De var meget interesserede i et samarbejde med sosu-skolen i Danmark. Begge parter håber, det kan udvikle sig til gensidig udveksling af studerende i en årrække fremover.

Et online oplæg direkte fra Morija i Lesotho fra Katrine, en af de studerende, supplerede med levende beskrivelser af, hvad de tre praktikanter oplevede her og nu. Der havde i starten været en del udfordringer med at få visum og tilladelse til at arbejde på hospitalet, men til sidst lykkedes det hele. De tre danske piger blev passet godt på af leder og studerende på campus, som de kun med tilladelse måtte forlade. Sikkerhed blev prioriteret højt.

Vi hørte, hvordan de tre danskere var indlogeret på kollegieværelser på lige vilkår med de øvrige studerende. Tøj skulle vaskes i hånden i store vaskekar udenfor, og mad blev udleveret portionsvis i madsalen. En interessant og uforglemmelig oplevelse for de tre danskere. De er nu i hvert fald meget bevidste om, hvor godt vi har det i Danmark. Rent fagligt er de på visse området meget godt med i Lesotho, og de tre danskere fik et stort fagligt udbytte med hjem.

Den nye bestyrelse består af:

Formand: Karina Ruby
Næstformand: Lisbet Kristensen
Kasserer: Nis Skau
Sekretær: Anne Jacobsen
Best.medlem: Karsten Lund
Best.medlem: Kurt Hansen
Best.medlem: Anders Hedegaard

Suppleanter:
Morten J. Lintrup
Bodil Mathiasen

Læs hele referatet fra generalforsamlingen d. 22.04.2023 her:
Referat af generalforsamling 22 april 2023