Indlæg

Fik fuldskæg og blev en mand – i Lesotho

Jeg var nok lidt en flipper dengang. Jeg ankom uden skæg eller ret megen erfaring.

Kurt taler om dengang han rejste til Lesotho som ulandsfrivillig i 1983, en beslutning som førte ham til Lesotho første gang. I dag underviser Kurt i bæredygtighed, og han hjælper virksomheder med optimering. De såkaldt “bløde” værdier, dem har han stadig.

Jeg tager altid de svages parti. Økonomien slår aldrig trivslen blandt medarbejdere, det ved alle, der kender mig.

Da Kurt havde stået for sit første projekt, havde han både fået et flot fuldskæg og vundet høvdingens og sine kollegaers respekt i landsbyen. Det blev starten på en lang kærlighedshistorie til et lille land langt væk fra Danmark.

Her byggede han blandt andet broer, som skulle sikre adgang gennem det svært fremkommelige landskab.

Kurt var i Lesotho senest i februar 2023, og har haft mulighed for at se de broer, han byggede for snart 40 år siden. Broerne er stadig med til at bære unge og gamle. At broerne og de frivillige indsatser har en langvarig effekt, er der slet ingen tvivl om ifølge Kurt. Og det er en af flere grunde til at Denmark Lesotho Network lykkes godt med de forskellige indsatser, som de er med til at finansiere – til stor glæde, ikke bare for basothoer;

Når der er noget, der lykkes, så giver det en enorm livsglæde. Den modtagelse man får, ikke mindst, når vi kommer ud på landet – det kan ikke beskrives. Jeg ved, at det ikke håbløst, det vi gør.

På turen i februar 2023 var Kurt sammen med sin hustru Majbritt i Lesotho som frivillig projektleder på et projekt finansieret af GLOBUS. Projektet arbejder med genbrug af hospitalsudstyr og computere fra Danmark til Lesotho samt udveksling af studerende i samarbejde med SOSU syd i Åbenrå.

Desuden er der skabt kontakt imellem Vestbirk Friskole og en landsbyskole i Lesotho.

 

Invitation til Pitso den 23. september kl. 11 i Ry

Til september får Landbrugsgruppen besøg af en delegation på fem personer fra vores samarbejdspartner, Rural Selfhelp Development Association (RSDA), (https://rsdalesotho.com/).

Vi vil gerne give dem en uforglemmelig afskedsfest, og
samtidig give alle DLN ́s medlemmer lejlighed til at møde de
fantastiske mennesker, der gør en stor forskel for de mange
små landbrug i Lesotho.

Derfor holder vi en Pitso, hvor vi byder på Lesotho
inspireret mad, tilberedt på bål, kaffe og kage og festligt
samvær.

Man kunne forestille sig lidt sang og dans måske? Hvem ved hvordan det udvikler sig.

Alt det praktiske:
Tid og sted:
Det foregår hos Signe og Anders på Randersvej 99, 8680 Ry, hvor vi hygger med at tilberede maden fra kl.  11:00,
så vi kan spise ved 13-tiden. Basotho’erne forlader os desværre kl. 15, men vi regner med at det skønne samvær bare fortsætter.

Vi håber at vejret er med os så vi kan være ude, men i tilfælde af regn, rykker vi inden for.

Transport:
Man kan tage toget til Ry eller Skanderborg, og vi kan arrangere afhentning efter behov.

Hvis man kommer i bil, er det mest praktisk at parkere overfor Knudhule Badehotel, så sørger vi for at det er let at finde vej derfra.
Tilmelding:
Af hensyn til forplejning har vi brug for din tilmelding inden 18. september. Det sker ved at skrive til Nis på nis@is-skovgaard.dk OG betale 50 kr. i bidrag til mad og drikke på mobilepay: 40716417 eller bank
overførsel på reg. 2451 konto 7300100137.

Vi fra Landbrugsgruppen under DLN håber mange vil være med til at gøre afskeden med Basotho’erne festlig og ser frem til din tilmelding.
Følg med i besøget på Facebook:

https://www.facebook.com/denmarklesothonetwork og på hjemmesiden:

Home

Udveksling af sundhedsstuderende

Samarbejde imellem DLN og SOSU-syd

DLN har tidligere haft sygeplejerskepraktikanter fra Diakonisse Stiftelsens i København på Paray Mission Hospital i Thaba Tseka. Nu har vi et mere formelt samarbejde med SOSU-syd som gerne skal resultere i udveksling af studerende begge veje.

Katrine Adelhorst har i april 2023 været i praktik i Morija, hvor hun har arbejdet som sosu-assistent-praktikant på Scott Hospital. Se her, hvad hun har oplevet:

Portræt af en DLN ildsjæle: Anders Hedegaard

Værdier præget af landbokultur – fra nord til syd

Hvis jeg skal have noget til at stå på min gravsten, så skal det være noget om glæden ved mit frivillige arbejde for småbønder i Lesotho.

Det er tydeligt at Anders Hedegaard i løbet af sine 64 år, ikke har øvet sig i at prale. Anders taler til gengæld med varme og oprigtighed om stærke fællesskaber, om at gå forrest og at tage et tag, hvis man kan, og om at alle skal høres, og det uanset om man har 1200 eller 10 køer – eller bor nord eller syd for Sahara.

Anders Hedegaard er grundigt rundet af landbrug og ikke mindst af de værdier, som landbokulturen står solidt funderet på. Og selvom Anders Hedegaard ikke praler, så lyser stolthed ud af ham, når han taler om sit frivillige arbejde i Denmark Lesotho Network.

Der hvor man er med til at gøre en forskel, det er der ilden bliver tændt. Der er livskvalitet i at bruge tid på noget, som ikke er arbejde, og det med at være frivillig, det gør mig glad. At få lov at sætte sit fingeraftryk på noget, får mig til at føle mig rigere – måske især når jeg ikke får løn for det.

Det er ikke tilfældigt, at Denmark Lesotho Network har fyldt mange af Anders’ vågne timer.
Anders pakkede nemlig hele familien i starten af nullerne, hustru og fire drenge i alderen to til ti år, og tog til Lesotho for at arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke. Familien blev i Lesotho i tre år, og Anders beskriver de tre år, som det bedste han har gjort og oplevet sammen med sin familie overhovedet. Lesotho er for Anders og familie blevet deres andet hjemland.

Anders har i det hele taget svært ved at forestille sig ikke at være frivillig, han bruger også mange frivillige timer lokalt, og har altid gjort det. Og spørger man Anders, er en af de vigtigste ingredienser i et stærkt fællesskab, at der er plads til alle.

Det at finde og tro på det bedste i alle ligger måske lidt i landbokulturen. Vi kan alle noget, hvis vi gør os umage, og det skal vi bidrage med.

Man behøver, ifølge Anders, overhovedet ikke at have været i Lesotho, for at det giver mening at være medlem af Denmark Lesotho Network. Slet ikke.

Men jeg kan bare varmt anbefale at aflægge det lille kongedømme et besøg. Og det der med at sætte et positivt fingeraftryk i en forening som Denmark Lesotho Network, det vil da altid give mening.

UDVEKSLING OG GENBRUG

Denmark Lesotho Network: Skaber broer gennem sundhedsuddannelse og genbrug

Denmark Lesotho Network har et innovativt udviklingsprojekt, der sigter mod at fremme et engageret netværk mellem borgere fra Lesotho og danske studerende. Projektet har til formål at lette kulturel forståelse, vidensdeling og samarbejde mellem vore to samfund. Derudover bygger projektet videre på en tidligere indsats, der involverede afsendelse af brugt medicinsk udstyr til hospitaler og klinikker drevet af The Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA).

Projektet forbinder basothoer og danske studerende: Denmark Lesotho Network søger at etablere et stærkt bånd mellem borgere fra Lesotho og danske studerende. Ved at opmuntre til interaktion, dialog og kulturel udveksling sigter projektet mod at fremme forståelse, empati og tværkulturelt samarbejde. Gennem denne kontakt kan deltagerne få indblik i hinandens kulturer, traditioner og levevis, hvilket fremmer gensidig respekt og værdsættelse. Projektet arbejder på at sende studerende fra Lesotho til Danmark og har allerede haft hold af danske studerende i Lesotho.

En af hovedkomponenterne i Denmark Lesotho Network er faciliteringen af udvekslingsprogrammet er; i samarbejder med SOSU Syd i Aabenraa, Danmark, at arrangere udvekslingsmuligheder for basothoer og danske studerende. Disse programmer giver de studerende mulighed for at dykke ned i hinandens uddannelsessystemer, lære fra forskellige perspektiver og udvikle en global tankegang. Ved at bo og studere sammen opbygger deltagerne varige venskaber og udvikler en dybere forståelse for kulturel mangfoldighed.

Denmark Lesotho Network opmuntrer til samarbejdsprojekter mellem basothoer og danske studerende. Disse projekter kan fokusere på forskellige områder som bæredygtig udvikling, sundhedspleje, uddannelse, teknologi og mere. Gennem fælles initiativer kan deltagerne udnytte deres unikke færdigheder og viden til at tackle udfordringer, som begge samfund står over for. Ved at arbejde sammen kan de finde innovative løsninger og skabe en positiv indvirkning i Lesotho og Danmark.

Tidligere har projektet involveret afsendelse af brugt hospitalsudstyr til sundhedsfaciliteter, som drives af The Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA). Dette samarbejde fortsættes i kombination med udvekslingen og har til formål at støtte sundhedsinfrastruk i Lesotho.

Se denne lille video fra et af vores besøg i Lesotho:

DPE – Demokratigruppen og Fredsgruppen

Demokrati og fredsgruppen

Demokratigruppen i Denmark Lesotho Network består pt af 6 personer som samarbejder med organisationen DPE (Development and Peace Education ) i Lesotho.
Gruppen i Danmark søger økonomiske midler til DPEs projekter i Lesotho og fungerer som sparringspartner for organisationen.

DPE er en NGO, der arbejder med civilsamfundet i Lesotho. Den største opgave er at sikre, at marginaliserede grupper har indflydelse på politiske beslutninger, der påvirker deres hverdag – at deres stemme bliver hørt.
Desuden er DPE på mange planer involveret i landets demokratiske processer, de er “ vagthund” og sætter ofte spørgsmålstegn ved beslutningsprocesser, der tages i regeringskontorer og i landets parlament. I forbindelse med parlamentsvalg har DPE en vigtig rolle med undervisning af vælgerne, som valgobservatør og som en observatør og kommentator efter valget.
DPE arbejder også for, at konflikter løses på fredelig vis – blandt andet gennem fredsundervisning på skoler og læreanstalter og som konfliktmægler i lokalsamfundet.

DPE arbejder i 8 fjerntliggende, svært tilgængelige lokalområder, for at sikre, at befolkningen der bliver informeret og at deres stemme bliver hørt.

Hovedkontoret i Maseru er i løbende kontakt med de 8 lokalsamfund.
I de 8 lokalområder har DPE ansat en lokal animator, der er kontaktled til hovedkontoret. Den lokale person samarbejder med og rådgiver græsrodsorganisationer og interessegrupper, der alle er medlemmer af DPE.

DPE blev dannet i 1989 for at sikre lokalsamfunds deltagelse i demokratiske processer og udvikling. DPEs arbejde er forankret i en tro på, at organisering og uddannelse af medlemmer af samfundet gør det muligt at ændre nuværende situation og opnå højere levestandard. Gennem samarbejde og fredelig konfliktløsning er det muligt at spille en rolle i lokale og nationale regeringsstrukturer.
DPE er en medlemsorganisation, der ledes af et valgt forretningsudvalg. Aktiviteter og projekter udføres af et sekretariat med 10 medarbejdere samt de 8 lokale animatorer.
DPE arbejder tæt sammen med andre civilsamfundsorganisationer i Lesotho og det sydlige Afrika samt med centrale og lokale regeringsstrukturer i Lesotho.
DPEs projekter og aktiviteter støttes af forskellige donorer og partnere:
USAID, PISA, OSISA m.fl.

DPE-gruppen er ansvarlig gennemførelsen af de CISU finansierede projekter. Dette sikres ved rapportering fra DPE og løbende kommunikation mellem DPE-gruppen og DPE. Desuden tilstræbes et årligt besøg i Lesotho. Besøg fra Lesotho i Denmark er sket flere gange siden projektets start.
DLN og DPE indledte i 2008 et samarbejde, der resulterede i en ansøgning til CISU i 2010.

Det første projekt gjorde det muligt at iværksætte aktiviteter i 8 lokalområder og gennemføre strategier for offentlig deltagelse. DPE hjalp medlemmer i lokalsamfundet med at etablere interessegrupper med vedtægter for at sikre, at de kunne registreres officielt. (CBOs – Community-based organisation).
Desuden blev der udarbejdet træningsmateriale til nye medarbejdere i DPE for at styrke organisationens effektivitet.

Det andet projekt fokuserede på konsolidering af nogle af DPEs vigtige strategier:
“Community Parliament “ (en slags rollespil, hvor medlemmer af lokalsamfundet i en tredages proces holder parlament og fremsætter ønsker til deres parlamentsmedlemmer i Maseru. Community parlament er vokset i styrke over årene, og ofte deltager flere ministre og parlamentsmedlemmer, så de hører folkets stemme) og styrkelse af lokalområdernes interessegrupper for at sikre sammenhæng i aktiviteterne på tværs af regioner.
Desuden blev der gennemført et omfattende træningsprogram med fokus på konsolidering af DPEs interne finansielle, organisatoriske og rapporterings-/evalueringsprocesser.

Fra 2014 til 2017 gennemførte DPE og DLN et større treårigt projekt, som gjorde det muligt for partnerne at udvikle og gennemføre langsigtede strategier for mobiliserings af græsrødder. Dette for at uddanne og styrke den nationale fortalervirksomhed og etablere formelle mekanismer for offentlig deltagelse i udarbejdelse og gennemførelse af nationale budgetter, love og politikker.
Projektet understøttede ligeledes decentraliseringsprocessen i Lesotho.

Fra 2017 til 2022 (forlænget på grund af Covid19) har DPE og DLN gennemført et projekt, der bygger på erfaring og læring fra de tidligere projekter. I dette projekt er DPEs programmer og aktiviteter blevet decentraliseret.
Projektet har især brugt sociale medier til at styrke dialog og borgerbeslutninger.
Der er blevet oprettet 8 “ Community Libraries”, det vil sige 8 lokale mødesteder med adgang til internet, computere og digitalt udstyr, der har gjort det muligt for lokalbefolkningen at deltage online i nationale debatter.
De 8 biblioteker er udstyret med informationsteknologi, der gør det muligt at følge med i nyheder og søge viden digitalt.
Hvor bibliotekerne er etableret på eller i nærheden af skoler, er interessen for at søge viden digitalt meget stort blandt elever og lærere.

I skrivende stund arbejder DPE og DLN på at konsolidere bibliotekerne og udarbejde en bæredygtig plan for hvert biblioteks videreførelse.

Rejsegruppen

En måde at fremme kontakt og udveksling mellem folk i Lesotho og Danmark kunne være at motivere flere danskere til at rejse til Lesotho for at opdage det smukke land og dets mennesker.
DLN har derfor nedsat en rejsegruppe som jævnligt arrangerer ture til Lesotho for interesserede danskere.

På turene er der altid indlagt besøg hos nogle af de projekter DLN samarbejder med. Derudover bruger vi de kontakter, vi har i Lesotho til at tilbyde unikke oplevelser.

Du kan læse om nogle af de indtryk de tidligere rejsende har fået:

RSDA – Landbrugsgruppen

Landbrugs-gruppen

Landbrugsgruppen i Denmark Lesotho Network består af 7 personer, som samarbejder med RSDA (Rural Self-Help Development Association) i Lesotho. Den primære opgave vi løser i Danmark, er at søge midler til aktiviteter, der kan forbedre vilkårene for de ca. 500 små bønder i Lesotho.

Vores samarbejdspartner gennem 18 år, RSDA er en rådgivningsvirksomhed, der organiserer og rådgiver bønderne. RSDA har gennem årene opbygget kapacitet ude i distrikterne, hvor de har støttet dannelsen af lokale sammenslutninger, som videndeler og står sammen om at samle og markedsføre deres produktion, så de kan øge både afsætning og pris.

Opbygning af lokal kapacitet og digital kommunikation er vigtigt i et land, hvor afstandene kan se små ud, men ofte er dagsrejser for RSDA´s medarbejdere, som har til huse i Maseru. RSDA har opbygget netværk af bønder og har etableret et godt samarbejde med statsansatte rådgivere, så de alle arbejder i samme retning og bygger viden i fællesskab.

Gennem denne organisering og opbygning af kapacitet står bønderne stærkere, fordi de står sammen og kan tale med en stemme. Det har betydet, at RSDA og de netværk, de faciliterer bliver hørt i landbrugspolitiske spørgsmål. Den seneste gevinst af denne udvikling er at mere end 10 landmænd stillede op og blev valgt til parlamentet ved det seneste valg. De har gennem de opbyggede netværk god kontakt til deres bagland i hele landet.

Det igangværende projekt løber over tre år (2021 til 2024) og har fokus på klimatilpasninger.

Det er muligt at hjælpe mere effektivt, fordi der er bygget en stærk organisation omkring rådgivningen gennem tidligere projekter, så nu er målet at udbrede kendskab til nye dyrkningsmetoder, nye afgrøder og ny narrativ mærkning af varerne, så forbrugerne får kendskab til de bæredygtige metoder, der ligger bag produktionen. Og håbet er naturligvis, at det kan bidrage til bedre afsætning og bedre priser, så levevilkårene for de små bønder kan blive bedre.

Dyrkningsmetoderne kaldes ”regenerativ dyrkning”, som er dyrkningsmetoder, der bevarer flest mulige næringsstoffer i jorden på naturlig vis. Metoderne er afhængige af dyrkningsforholdene. Derfor skal kendte metoder udbredes og tilpasses de særlige forhold, der er i Lesotho.

Mærkningen af varerne er også i forlængelse af tidligere projekter, hvor man har arbejdet med emballering og holdbarhed. Det tiltag, der ligger i denne projektperiode er at opdyrke en fælles storytelling om både produktionsmetoderne, men også om de særlige vilkår der er for produktion i bjergene.

Hvor kommer midlerne fra?

Pengene til projekterne er gennem alle årene kommet fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).
Vi er altid på udkig efter nye projekter og finansieringskilder.

Vores samarbejdspartner: RSDA

Rural Self-help Development Association (RSDA) er en ikke-statslig organisation (NGO) i Lesotho. RSDA arbejder for og med lokale småbønder, regeringen og andre ngo’er for at udrydde sult og forbedre levebrødet for Basotho-folket i landdistrikterne.

Målet søges opnået ved hjælp til selvhjælp og ved at gøre landbefolkningen i stand til at gennemføre bæredygtigt landbrug ved blandt andet at yde teknisk vejledning. RSDA gennemfører projekter for flere donorer og partnere såsom Action Aid, SIDA (Det Svenske Internationale Udviklings samarbejdsagentur), Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) under FN, USAID (USA’s agentur for international udvikling) og Denmark Lesotho Network.

Hvis man vil vide mere, så har RSDA en god hjemmeside: https://rsdalesotho.com/

Fodbroer

Langtidsholdbar udviklingsbistand: fodbroer i Lesotho

Af Karina Ruby
1980’erne sendte Danmark ulandsbistand til Lesotho, penge fra Danida, til opførelse af fodbroer over hele landet. Gangbroer over brusende floder og dybe kløfter gjorde det nu muligt for befolkningen i små lands-byer ude i bjergene at færdes sikkert til byen og nabolandsbyer. Broerne står der endnu og bruges dagligt af tusindvis af mennesker. Det er da valuta for pengene.

Den største fodbro over Orange River ca. 1985Med penge fra Danida, frivillige danskere via Mellemfolkeligt Samvirke og lokale håndværkere blev der over ca. 10 år opført gangbroer over mange af de brede floder, som ved høj vandstand ikke kunne krydses med båd eller til hest. Mange mennesker har alligevel forsøgt at krydse floderne for at komme til sundhedskli-nikken, til kirken, til begravelser eller til markedet med produkter med fatale følger. Mange ting og varer er skyllet væk, og mange menneskeliv er gået tabt i forsøg på at krydse floder. Broerne har reddet mange menneskeliv og mange landbrugsprodukter. De har gjort det muligt for børn at komme i skole hver dag, for folk at komme til klinikken, og de har i det hele taget bundet landet sammen.

Kurt Hansen, medlem af DLN og med i projektgruppen Exchange & Recycling, var marts 2023 i Lesotho på projektbesøg. Han var selv med til at bygge fodbroer over hele Lesotho i 1983-1987. Kurt fortæller: ”Det var meget positivt at komme rundt og se nogle af de fodbroer, jeg selv var med til at bygge for 40 år siden. De står der endnu. Ved nærmere eftersyn konstaterer jeg, at de gamle punktsvejsninger stadig holder, og der er ikke meget rust at se på broerne. Der har været meget lidt vedligeholdelse undervejs, og alligevel er de i fin stand. De lokale siger, at de er meget taknemmelige over at kunne færdes sikkert over de til tider farlige floder, når der er meget vand. Børn kommer f.eks. i skole hver dag. Desuden så jeg, at de mange sundheds-klinikker, som danskere også var med til at opføre i 1980’ne, også stadig er i brug og er velfungerende.”


Fodbro under opførelse ca. 1985


Færdig fodbro ca. 1985

Kurt og hans hustru var på tur til Semonkong, hvor de skulle have haft en enkelt overnatning. Det regnede kraftigt hele natten, og da de næste dag ville køre fra Semongkong Lodge var vejbroen oversvømmet. Det var umuligt at køre over med bilen, så de måtte tage endnu en overnatning og vente til næste dag, hvor vandstanden igen var sunket. ”Heldigvis vidste jeg jo, at der er en fodbro lidt længere oppe af floden, så den gik vi over for at komme op i byen på vores ekstra fridag”, fortæller Kurt. Erfaring fornægter sig ikke.Flere fodbroer ønskes mange steder i Lesotho, og der er flere på vej. Verdensbanken er på vej til at finan-siere yderligere 19 broer. Læs mere her:
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/18/improving-road-safety-and-keeping-lesotho-s-rural-communities-connected?cid=afe_fb_wbafrica_en_ext


Rejse

Nyd forsommeren i det sydlige Afrika
Når vinteren nærmer sig i Danmark, starter sommeren i Lesotho og alt spirer.
Denmark Lesotho Network inviterer på kultur/natur rejse til Lesotho i November 2023.
Turen starter i hovedstaden Maseru, hvor vi vil sætte fokus på landets historie og politik. DLN har mange Basotho kontaktpersoner og mulighed for at møde politikere, ildsjæle i NGO miljøet og lokalbefolkningen.
Der er også tid til sightseeing, besøg på et af de fine mohairuld væverier, som Lesotho er berømt for, samt tur til et landbrugsprojekt som er drevet af en af DLNs partnere.

Fra Maseru går turen op i højlandet til Ramabanta Trading Post. En mindre landsby hvor vi skal bo på en lodge med den smukkeste udsigt over bjergene. Her er der mulighed for vandreture, tur på hesteryg og slentretur i landsbyen. Og ikke mindst en stor ro og stilhed.
Dernæst kører vi endnu højere op i bjergene til byen Semongkong, hvor hotellet ligger ved en brusende flod. Her findes Maletsunyane Falls et 192 meter højt vandfald. For de modige kan man “ rapelle” ned af vandfaldet.

Hotellet arrangerer forskellige landsbybesøg f.eks ølbrygning, donkey pub crawl, tæppepræsentation…

Mens vi bor i Semongkong besøger vi endnu et DLN partnerprojekt i landsbyen Seforong. Turen til projektet fører os gennem et fantastisk bjerglandskab (ad god, asfalteret vej ).
Detaljeret program følger.

Vi satser på afrejse fredag den 3. november og hjemrejse den 14. eller 15. november.
Der er plads til 12 deltagere.
Fly København – Johannesburg – Lesotho. Overnatninger og transport i Lesotho. Morgenmad alle dage.
Måltider de steder, hvor forudbestilling er nødvendig (Ramabanta, frokost på projektbesøg)
DLN skal ikke tjene penge på at arrangere turen, så prisen er de faktiske udgifter

Hvis du er interesseret, så send gerne allerede nu en mail til DLN rejsegruppen ved Bodil Mathiasen på rejsegruppen@lumela.dk