Rural Self-help Development Association (RSDA)

RSDA har været registreret som non-government organization (NGO) i Lesotho siden 1991.

RSDA arbejder med lokale landmænd, regeringen og andre NGO’er for at udrydde sult og forbedre livet for basothoerne i landdistrikterne. Målet søges opnået ved at facilitere hjælp-til-selvhjælp og ved at gøre befolkningen i landdistrikterne i stand til at udføre bæredygtigt landbrug ved blandt andet at give tekniske vejledning og rådgivning. RSDA implementerer projekter for adskillige donorer og samarbejdspartnere som f.eks. Action Aid, SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency), The Food and Agriculture Organization (FAO) under FN, USAID (The United States Agency for International Development) samt Denmark Lesotho Network.

Projektgruppen under DLN

Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Solveig og Nis Kloppenborg Skau, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og Line Kaspersen. Gruppens medlemmer er i dialog med hinanden pr. mail. Derudover holdes Skypemøder og fysiske møder. Kontakten til RSDA holdes ved udveksling af mails, ved telefonmøder, gennem kvartalsrapporter og ved projektbesøg.

DLN og RSDAs samarbejde

Kontakten til RSDA opstod i sin tid, da Anders Hedegaard og tidligere medlem af projektgruppen Karen Stefensen begge arbejdede i Lesotho.

DLN og RSDAs projekter har været og er stadig geografisk koncentreret i de to mest tørkeramte distrikter i Lesotho: Mafeteng og Mohales Hoek.

DLN og RSDA begyndte deres formelle partnerskab tilbage i 2005, hvor der blev bevilget 961,682 DKK til et to-årigt projekt fra Civilsamfund i Udvikling (CISU hvorigennem der kan søges støtte til danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene).

Det første fælles projekt forløb over perioden 2005-2007 og havde titlen “Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production”. Projektet førte blandt andet til, at der blev bygget 116 vandtanke i Mafeteng og Mohales Hoek, og der blev taget de første skridt til at introducere landmændene for lobby-arbejde og fortalervirksomhed. Både DLN og RSDA oplevede projektet som meget successfyldt, og begge parter var interesserede i at fortsætte samarbejdet efterfølgende.

Det andet fælles projekt fandt sted i 2011-2013 og havde titlen “Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho” med et budget på 1.769.214 DKK. Projektet havde som formål dels at kapacitetsopbygge RSDA og dels at fokusere direkte på at kapacitetsopbygge i alt 40 landsmandsgrupper i de to førnævnte områder i Lesotho. Formålet var at styrke både landmandsgruppernes interne organisation samt deres evne til at samarbejde og netværke overfor lokale og nationale beslutningstagere. De 40 landmandsgrupper har etableret 3 paraply-organisationer, som desuden skulle styrkes og trænes bl.a. i fortalervirksomhed og andre metoder med det formål at kapacitetsopbygge dem og derved gøre dem i stand til mere effektivt at kunne påvirke landmændenes livs-omstændigheder. Endelig blev der arbejdet med at træne trænere for at sikre bæredygtighed, samt videndeling og erfaringsudveksling blandt landmandsgrupperne. Projektet har derudover ført til, at det lykkedes to af paraplyorganisationer at søge penge hjem fra fonde, og der blev bygget et træningscenter i Phamong, hvor der der afholdes møder for den lokale paraplyorganisation, der sælges f.eks. såsæd, og der er en omkringliggende have, som kan bruges til demonstrationer af landbrugsteknikker.

DLN og RSDA ønsker at bygge videre på deres partnerskab omkring kapacitetsopbygningen af landsmandsgrupper i Lesotho. Den fælles mission er fortsat at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår. Visionen er landboorganisationer på tværs af Lesotho som, i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, gør deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere.

Det er derfor et fælles ønske for DLN og RSDA, at man i perioden 2015-2017/18 forhåbentlig kan fortsætte samarbejdet med en tredje projektfase: “Strengthening the organizational capacity of farmer associations emphasizing the skills within lobby and advocacy”. Men der er også enighed om, at den ambitiøse vision kræver vedholdenhed, stabilitet og kapacitet, for at det tredje projekt kan blive successfyldt. Det blev derfor vurderet, at det var nødvendigt først at styrke samarbejdet gennem en såkaldt Partnerskabsindsats, som skal fremme RSDAs kapacitet til at understøtte landmandsgrupperne og deres paraplyorganisationer. Der blev derfor søgt om en 1-årig partnerskabsindsats ved CISU, som blev bevilget for perioden 1.1.14 – 31.12.14 med et budget på 498,000 DKK. I denne periode vil RSDAs strategi i forhold til samarbejdet med landmandsgrupperne blive analyseret og tilpasset landmandsgruppernes aktuelle behov.