Vores arbejde

Gennem flere år har DLN haft to partnere i Lesotho, som vi har støttet med økonomiske midler ved at søge penge gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU). DLN er medlem af CISU, som primært får sine penge fra DANIDA. DLN har en enkelt partner, som støttes økonomisk ved at søge midler ved fonde og Kulturstyrelsen.

Der er for tiden 3 projektgrupper, som arbejder med de 3 partnere i Lesotho. Der er en fundraising gruppe, som arbejder på at søge midler via fonde til mindre projekter i Lesotho. Der er en rejsegruppe, som arbejder på at arrangere en turistrejse til Lesotho. Der er en kommunikationsgruppe, som arbejder med informationsmateriale til bl.a. hjemmesiden og facebook. Der er en nyhedsbrevgruppe, som laver et nyhedsbrev hvert kvartal.

De forskellige arbejdsgrupper består af DLN-medlemmer, som har meldt sig til arbejdsgrupperne af pga. interesse. Der er ofte også et bestyrelsesmedlem i grupperne.

I Danmark har DLN en fast årlig aktivitet i form af foreningens generalforsamling. Sommetider holdes der også en fest eller sammenkomst for medlemmerne. Af og til deltager DLN i oplysningsarbejde i Danmark, primært sammen med andre NGO’er i regi af CISU. Hvert tredje år ca. arrangerer DLN en turistrejse til Lesotho for danskere, som gerne vil besøge det lille land i det sydlige Afrika.Se under Tourism in Lesotho

Fire gange om året udsender DLN et nyhedsbrev, som fortæller sidste nyt om foreningens arbejde og generelt nyt fra Lesotho. Se under Newsletters

Generelt kan man få et indtryk af foreningens aktiviteter ved at læse de årlige formandsberetninger.

dansk bedsteapotek se her