Om DLN

Denmark Lesotho Network (DLN)

Denmark Lesotho Network (DLN) blev stiftet i 2002 som en følge af, at Mellemfolkeligt Samvirke (MS) efter en økonomisk nedskæring havde besluttet at lukke bistandsprogrammet i Lesotho.

Mange af de daværende og tidligere danske udviklingsarbejdere i Lesotho, udsendt gennem MS, havde svært ved at forlige sig med, at det igangsatte danskstøttede udviklingsarbejde i Lesotho pludselig skulle afbrydes.

Derfor stiftede de DLN med følgende formål:

    1. At støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i landet
    2. At fremme kontakten mellem folk i Lesotho og Danmark

DLN køres af frivillige ulønnede personer som en forening med en årlig generalforsamling, hvor bestyrelse og evt. arbejdsgrupper vælges. Foreningens vedtægter, forretningsorden samt politikker kan findes her.

Vedtægter Denmark Lesotho Network
Constitution of Denmark Lesotho Network
Forretningsorden og politikker
 Organisationsdiagram for Denmark Lesotho Network 2024

ANTI corruption policy for DLN - english
Sexism/PSEAH policy for DLN - english

DLN har gennem de senere år haft ca. 100 betalende medlemmer, bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Medlemmernes årlige kontingent til DLN dækker driften af selve foreningen i Danmark.

 

Bestyrelsen valgt i marts 2024

Formand:  Karina Ruby

Karina er uddannet ergoterapeut og var udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke fra 2000 til 2003. Hun arbejdede i Maseru for Lesotho Society of Mentally Handicapped Persons. Karina har været tilbage i Lesotho flere gange siden.

Email: rubykarina@gmail.com

Næstformand: Lisbet Kristensen

Lisbet var udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke for at arbejde med kvindegrupper i Berea-distriktet 1988 til 1992. Boede i Teyateyaneng.

E-mail: lisbetstjerneklar@gmail.com

Kasserer: Nis Skau

Nis er agronom fra Landbohøjskolen i København. Ud over studierne i økonomi var Nis medlem af studentergruppen tredje verden. Nis rejste i Lesotho, Botswana og Sydafrika i 1983. Nis har besøgt Lesotho i 2002, 2014 og 2016.

E-mail: nisskau@gmail.com

Sekretær: Anne Jacobsen

Anne er uddannet som agronom fra Landbohøjskolen i København og arbejder som underviser på en handelsskole. Hun underviser i ledelse og kommunikation.
Anne rejste i Lesotho i 1983 og er nu medlem af RSDA-gruppen. Anne besøgte Lesotho i 2019 for at lære mere om RSDA-projektet og igen i 2024 på projektmonitoreringsbesøg.

E-mail: anne@lumela.dk

 

Medlemmer

Karsten Lund

Karsten er uddannet som bibliotekar og har taget kurser på Afrika studier på KU.  Siden sin MS-placering hos TRC Transformation Resource Center i Lesotho fra 2000 – 2003 har han arbejdet som administrator af forskellige projekter med NGO'er i Asien og Afrika. Han vendte tilbage til Lesotho for et kort privat besøg i 2018. Han sad i DLN-bestyrelsen fra 2005 til 2007 og kom med igen i august 2020.

Email: karsten@lumela.dk

Kurt Hansen

Kurt var udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke til Lesotho fra 1983 til 1987 hvor han arbejde med opførelse af Klinikker og fodbroer.  Lavede desuden forundersøgelse for folkekirkens nødhjælp på skoleprojekt i 1990.

Mail. kh@simplysustain.dk

Anders Hedegaard

Anders var udsendt til Rural Self-Help Development Association RSDA af Mellemfolkeliget Samvirke fra 2001 til 2004. Han har fortsat arbejdet med RSDA i DLN-regi og siger at: lokalt ledede partnerskaber og alliancer spiller en afgørende rolle i opbygningen af robuste lokalsamfund, især inden for landbrugs- og fødevareproduktionssektoren, både nationalt og internationalt. Anders stræber efter at fortsætte med at styrke disse partnerskaber og alliancer. Med sin solide baggrund inden for landbrug, herunder en uddannelse som agronom, samt mere end 30 års erfaring på både nationalt og internationalt niveau inden for undervisning, projektledelse, proceskonsultation, produktledelse, rådgivning og ledelse, er Anders en værdifuld ressource i DLN og har i perioder også siddet i bestyrelsen.

Suppleanter

Bodil Mathiasen

Bodil er uddannet som lærer. Hun har arbejdet i Dansk Flygtningehjælp i en årrække som integrationsmedarbejder. Fra 1994 har hun været lærer på en sprogskole for indvandrere og flygtninge i Aarhus. Bodil boede og arbejdede i Lesotho fra 1996 til 1999, hvor hun arbejdede med CLRAC - Community Legal Ressource Center - hovedsageligt med uddannelse af advokatfuldmægtige i demokrati/folkeoplysning og menneskerettigheder. En arbejdsperiode i hendes liv, som hun ser tilbage på med stor glæde. Bodil har besøgt Lesotho mange gange og har stadig mange rigtig gode Basotho-venner .

Email: mathiasen1@hotmail.com

Claus Peter Løschenkohl

Claus er uddannet som magister i sociologi og byplanlægning. Han har arbejdet som organisationskonsulent for danske og grønlandske kommuner, inden han blev ansat som leder af Mellemfolkeligt Samvirkes (MS) ungdomsarbejde. Claus har været programleder for MS i Asien, og 6 år som koordinator for MS i Lesotho og det sydlige Afrika, 1997 - 2002.

Email: clauslosc@gmail.com