Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN) – Referat

DLN afholdt sin årlige generalforsamling den 17. marts 2024 i Århus med deltagelse af 19 medlemmer fra foreningen. Efter velkomst af Formand Karina Ruby ledte Dirigent Solveig Kappel og referent Anne Jacobsen forsamlingen igennem dagsordenen.

Formand Karina Ruby præsenterede bestyrelsens beretning, som kan læses [Klik] her .

Der blev utrygt stor tilfredshed med beretningen fra forsamlingen og den blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet for året viste indtægter på lidt over 300.000 kr. og udgifter på 344.969 kr., resulterende i et mindre underskud. Diskussionen om foreningens økonomi og budgetforslag for det kommende år indgik som en vigtig del af mødet. Det komplette regnskab kan ses her i PowerPoint præsentationen fra dagen [Klik her].

Efter fremlæggelse og enstemmig godkendelse af regnskabet blev budgetforslaget for 2024 gennemgået, hvor en saldo på omkring 280.000 kr. forventes ved årets udgang. Det ansås som en god økonmisk buffer, der kan opretholde aktivitet, også når et projekt midlertidigt er uden finansiering. For nærmere indblik i Budgetforslaget se det sidst i det detaljerede referat.

På trods af ingen indkomne forslag blev der diskuteret om budgettet, herunder støtte til forskellige aktiviteter og behovet for at opretholde en økonomisk buffer.

Valg af bestyrelse og revisorer blev også gennemført, hvor de tre bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt: Lisbet Stjerneklar Kristensen, Anne Jacobsen og Karsten Lund. Desuden blev Claus Løschenkohl og Bodil Mathiasen blev valgt som suppleanter. Både ekstern og intern revisor blev genvalgt.

Under eventuelt blev der diskuteret fremtidige sociale arrangementer og initiativer og fejringen af Lesothos 200 års jubilæum.

Det detaljerede referat kan læses [Klik] her