Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN) – Referat

DLN afholdt sin årlige generalforsamling den 17. marts 2024 i Århus med deltagelse af 19 medlemmer fra foreningen. Efter velkomst af Formand Karina Ruby ledte Dirigent Solveig Kappel og referent Anne Jacobsen forsamlingen igennem dagsordenen.

Formand Karina Ruby præsenterede bestyrelsens beretning, som kan læses [Klik] her .

Der blev utrygt stor tilfredshed med beretningen fra forsamlingen og den blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet for året viste indtægter på lidt over 300.000 kr. og udgifter på 344.969 kr., resulterende i et mindre underskud. Diskussionen om foreningens økonomi og budgetforslag for det kommende år indgik som en vigtig del af mødet. Det komplette regnskab kan ses her i PowerPoint præsentationen fra dagen [Klik her].

Efter fremlæggelse og enstemmig godkendelse af regnskabet blev budgetforslaget for 2024 gennemgået, hvor en saldo på omkring 280.000 kr. forventes ved årets udgang. Det ansås som en god økonmisk buffer, der kan opretholde aktivitet, også når et projekt midlertidigt er uden finansiering. For nærmere indblik i Budgetforslaget se det sidst i det detaljerede referat.

På trods af ingen indkomne forslag blev der diskuteret om budgettet, herunder støtte til forskellige aktiviteter og behovet for at opretholde en økonomisk buffer.

Valg af bestyrelse og revisorer blev også gennemført, hvor de tre bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt: Lisbet Stjerneklar Kristensen, Anne Jacobsen og Karsten Lund. Desuden blev Claus Løschenkohl og Bodil Mathiasen blev valgt som suppleanter. Både ekstern og intern revisor blev genvalgt.

Under eventuelt blev der diskuteret fremtidige sociale arrangementer og initiativer og fejringen af Lesothos 200 års jubilæum.

Det detaljerede referat kan læses [Klik] her

Udfordringer og stræben efter enhed: Indsigt fra Lesotho-præsentation på DLN’s visionsdag.

Hør oplæget i fuld længde her.

Fakta om Dr Tumelo Tsikoane: Pensioneret professor i samfundsvidenskab fra National University of Lesotho. Tidligere formand for Mellemfolkligt Samvirkes Policy Advisory Board for southern Africa og nuværende bestyrelsesmedlem i DLN partnerorganisation Rural Self-Help Development Association (RSDA)

Dr. Tumelo Tsikoane holdt den 16. marts 2024 en præsentation i forbindelse med Denmark Lesotho Networks (DLNs) visionsdag og generalforsamling, hvor han kastede lys over Lesothos sociopolitiske landskab. Han fremhævede nøgleudfordringer, der understreger behovet for sammenhængende handling og strategiske indgreb. Tsikoane tog udgangspunkt i Lesothos “Vision 2020”, der opridsede landets ambitiøse mål for stabilitet, velstand og demokrati inden 2020. Desværre afslører virkeligheden en anden fortælling, hvor politisk ustabilitet, økonomisk tilbagegang og udbredt korruption hæmmer fremskridt. Desværre har politisering og fastlåste reformer efterladt vigtige organer, såsom Direktoratet for Korruption og Økonomiske Lovovertrædelser (DCEO), tandløse i bekæmpelsen af korruption. Han understregede vigtigheden af effektive styringsinstitutioner og fremhævede de politiske og bureaukratiske forhindringer, der har forhindret realiseringen af disse mål.

Præsentationen pegede også på klimaændringernes alvorlige indvirkning på Lesotho, hvor ekstreme vejrforhold har skabt kaos inden for landbruget. Tsikoane opfordrede til hurtig vedtagelse af klimasmarte landbrugspraksisser for at afbøde disse virkninger og sikre fødevaresikkerheden. Han understregede, at DLN har en vigtig rolle her i forhold til fortsat at støtte en positiv udvikling.

Trods disse udfordringer gentog præsentationen en opfordring til enhed og kollektiv handling. Den opfordrede organisationer som DLN til at overveje disse faktorer, når de støtter civilsamfundet i Lesotho. Trods forhindringerne skinnede ånden af modstandsdygtighed og beslutsomhed igennem, hvilket giver håb om en lysere fremtid.

I år fejrer Lesotho 200 år for sin eksistens som nation; Tumelo Tsikoane mente at det sammenhold og den stolthed denne milepæl indebærer kan udnyttes til at fremme enhed og adressere social ustabilitet. Det skal ses som opfordring til alle interessenter om at forenes, samarbejde og skabe meningsfulde ændringer.

I sidste ende tjente præsentationen som en påmindelse om kompleksiteten af Lesothos udfordringer, men den fungerede også som et kald til handling mod en mere stabil, velstående og modstandsdygtig fremtid for alle basothoer.

Efter præsentationen var der to spørgsmål fra forsamlingen, som desværre måtte videregives til Dr. Tsikoane skriftligt pga. tekniske problemer:

Det første gik på, hvordan midler fra de store vandforsyningsprojekter i Lesotho, der sælger enorme mængder vand til Sydafrika, påvirker Lesothos udvikling og økonomi?

Dr. Tsikoane har efterfølgende skriftligt svaret at: ”Indtægterne fra ’Highlands Water Project’ går ind i det, der kaldes regeringens konsoliderede indtægter. Dette betyder, at de ikke bogføres separat, og de bliver heller ikke brugt til finansiering af specifikke udviklingsprogrammer eller projekter.”

Et andet spørgsmål lød:

Hvordan påvirker den sydafrikanske økonomi Lesotho, og hvad er konsekvenserne for landets udvikling og økonomiske bæredygtighed?

Hertil skrev Dr. Tsikoane dette svar: ”Angående det andet spørgsmål er svaret både givet og åbenlyst. Lesothos økonomi er i høj grad afhængig af Sydafrikas økonomi. Denne situation har på forskellige tidspunkter ført til debatter om, hvorvidt Lesotho bør fortsætte med at eksistere som en suveræn enhed eller integrere med Sydafrika – Og i hvilken form?”

From NGO world to Prime Minister´s office. Congratulations to a tireless zealot.

Den nu tidligere leder i DLNs partnerorganisation Development Peace Education (DPE) Ntate Sofonea Shale, er blevet headhuntet til stillingen som departementschef i premierministerens kontor i Lesothos parlament. Mens vi i DLNs DPE-gruppe ønsker ham alt det bedste i hans nye job, er vi også lidt kede af at se ham forlade vores langvarige samarbejde med DPE. Partnerskabet begyndte tilbage i 2008, og DPE har udviklet sig til en slagkraftig NGO,, der kæmper for rettighederne for Lesothos befolkning, især for dem i Lesothos fjerntliggende områder. Selvom det er farvel for nu, er vi sikre på, at vores veje vil krydses igen, og venskabet mellem DLN og Ntate Shale vil fortsætte. En stor tak sendes til Ntate Shale, og vi er overbeviste om, at han fortsat vil have befolkningens interesser som sin første prioritet i sit videre arbejde.

By Bodil Mathiasen Member of the DLN DPE project group:

Sofonea Shale

Ntate Sofonea Shale has been headhunted for the position of Chief of staff in the Prime Minister’s office in the Parliament of Lesotho. We – the Danish DPE group wish him all the best in his new job, but we are also a little sad to see him leave our longtime partner: Development for Peace Education – DPE.

It seems ages ago when Ntate Shale and I sat at the foot of the Thaba Busiu mountain discussing a possible partnership between DLN and DPE. In fact it was back in 2008 that our conversation took place.
After a time of analysis of the target group and the exercise of going through the CISU procedures of establishing a formal partnership we embarked on our first project in 2010.
And the partnership has been ongoing ever since. We have seen DPE grow into a very strong and vocal NGO – always fighting for the rights of the people of Lesotho – and in particular for the population in the far to reach areas.

We extend a huge “thank you” to Ntate Shale and are confident that he will continue to have the interest of the population as his first priority.

As Ntate Shale has stressed on many occasions : the DPE-DLN is not only a professional partnership, but also a long lasting friendship built on respect and care for each other.
So it may be a goodbye for now, but we are sure that our path will cross in future and that the friendship between DLN and Ntate Shale will continue.

ALSO READ : STATEMENT BY DPE CHAIRPERSON CDE MAFOKANE RAMAKHULA

Fraternal greetings to the DPE membership, Communities and Citizens Served by DPE, CSOs, partners, Media and the General Public
I hope and believe that every one of you in your different ways through which you make the philosophy of DPE realisable, you have had a memorable time with families and friends during the festive season. This should have provided good rest and recharged your energy. As the new year has begun. I wish you all the best in your endeavours out of which DPE and the communities it serves shall benefit significantly.
In its empowerment work DPE has produced leaders serving society in different capacities in an out of Lesotho, in the state and non-state sectors, civilian and disciplined sectors while others are representatives of citizens.
I wish to announce here and now that the number one employee of Development for Peace Education, Ntate Sofonea Shale, will leave his long term of office as the Coordinator and Head of Secretariat, forthwith. Ntate Shale has helped DPE during his tenure of office to design public participation strategies that have made the otherwise abstract and complicated governance processes easily accessible to the ordinary citizens. While DPE has been extremely relevant in the regional and national levels in dialogue, advocacy and resolution of political conflicts, ordinary citizens in the hard to reach areas have been able to talk to Ministers directly, parliamentary portfolio committees have been to the villages to hear citizens’ voices. This has made DPE a great organisation with reputation in Lesotho and Southern Africa. On behalf of the DPE National Executive Committee and on my own behalf, take this moment to wish ntate Shale success in his new endeavours.
In his absence, the National Animator Reverend Valentine Tṥepo Mosoeu shall hold the fort as the Coordinator and the Head of Secretariat. The DPE shall continue to stand for the option of the cause of the poor.

Oplevelser fra grupperejsetur til Lesotho i november 2023

Artikel af Gurli Rohde

Endelig blev turen til Lesotho til noget efter at have være udsat på grund af Corona (jeg havde booket turen, der blev aflyst i 2020), og jeg annoncerede til min omgangskreds, at jeg skulle til Lesotho. “Hvor er det nu, det ligger?” blev der spurgt, og jeg svarede: “Midt i Sydafrika!” – og straks blev der spurgt: “Skal du så på safari?”. Det kunne jeg ikke bekræfte, da landet ligger i over 1600 meters højde, og formålet med turen bl.a. var at besøge de projekter som dels DLN (Dansk Lesotho Network) har været med til at etablere.

Vi var en gruppe på 16 personer, der aldersmæssigt spændte lige fra 12 – 81 år og med vidt forskellig baggrund. Nogle havde været der før, andre – bl.a. mig selv – måtte ty til Wikipedia for at få lidt viden om landet.
Godt møre efter turen fra Danmark, blev vi modtaget af en venlig og imødekommende guide – Stephen – som fulgte os de fleste dage, og selvom turen fra Johannesburg til Maseru varede 7-8 timer med paskontrol undervejs, kvikkede vi op i bussen, da vi på en nuanceret og humoristisk måde blev introduceret til både Sydafrika og ikke mindst Lesotho. Det fortsatte han med under hele turen. Han var rigtig god til både at nuancere den politiske situation og de forskellige værdier, der er mellem den europæiske og afrikanske kultur og ikke mindst den storpolitiske vinkel.

Vi skulle bo i hovedstaden Maseru i 3 dage. Vores hotel var mere luksuriøst, end jeg havde ventet og havde et venligt og professionelt personale. Så kunne man godt bære over med “Full English Breakfast” til morgenmad.

Dagen efter vi var blevet installeret, kørte vi nordpå til byen TY til et meget imponerende gartneri, hvor vi blev modtaget med venlighed og imødekommenhed af nogle engagerede og idealistiske personer, hvoraf nogle også havde været på udveksling i Danmark og besøgt Høsteriet i Hjortshøj.  De var selvforsynende med både frø, naturlig gødning og insektmidler. Både marker og væksthuse struttede af sundhed og god vækst. Deres mål var at udvikle gartneriet i større målestok med flere produkter og dermed mere beskæftigelse til den lokale
befolkning. Vi smagte deres ingefærdrik, fik hver en fejekost og en madpakke af deres hjemmebagte brød med pålæg som afskedsgave.
Vi besøgte det pompøse parlament bygget og finansieret af kineserne – i Hovedstaden Maseru. Her havde vi et møde med et parlamentsmedlem, som redegjorde for den lidt kaotiske parlamentariske situation, og som gjorde os klogere på, hvilke demokratiske udfordringer, landet står overfor.

Et programpunkt på vores tur var også et besøg på DPEs Community Library der har til huse på en skole for unge i Seforong. Inden vi kom til skolen fik vi udleveret lysende grønne parasoller med reklame for DPE, og de var rare at have på resten af turen, så vi kunne skærme os mod solen.

På skolen blev vi modtaget af ca. 30 unge mennesker, brugere af det digitale bibliotek, samt skolens lærere og andet personale.
Som tidligere lærer har man blik for alt det usagte, der foregår. For det første blev vi budt velkommen på Sesotho, som vi jo ikke forstår. På den anden side er der mange af de unge, som ikke forstår engelsk. Vi fik det oversat, men det signalerede, at det var de unge mennesker, der blev talt til og selvfølgelig også os. Så må vi acceptere, det det kan være lidt langvarigt.
Derefter skulle vi igennem en lang præsentationsrunde, hvor hver enkelt deltager skulle rejse sig og sige sit navn. Også dette kan virke noget omstændeligt og kedeligt, men da jeg så, hvor generte og fnisende, de unge mennesker var, når de skulle rejse sig op, kunne jeg se, at det var det første skridt på demokratistigen: nemlig at kunne rejse sig op og tage ordet. Bare flot pædagogisk arbejde!
Genertheden forsvandt fuldstændig, da alle til sidst med en udstråling af glæde og livskraft rejste sig og sang og dansede i en slags kædedans. Det kunne både vi og danske unge godt lære noget af.
Inden de danseglade unge slog sig løs, overværede vi et zoommøde, hvor vi ikke forstod et ord, men der var total stilhed, og man mærkede stoltheden og glæden over, at det nu var muligt at kommunikere digitalt. Et kæmpe fremskridt!
Senere havde vi møde med lærerne, som var meget interesserede i vores skolesystem og især de demokratiske sider af skolegangen med elevråd, forældresamarbejde og undervisningsplaner. Mødet mundede ud i, at et par fra Rejsegruppen vil forsøge at etablere en venskabsklasse på en skole i Danmark.

Vores sidste dage inden vi skulle tilbage til Maseru, tilbragte vi på en Lodge i Ramabanta, og det var balsam for sjælen efter et bombardement af indtryk. Her var udsigt til bjergene, total stilhed udover klokken fra fåreflokken, store skyggefulde træer, en let brise – et sted, hvor tiden stod stille – inden vi skulle tilbage til det pulveriserende liv i Maseru og videre hjem til regnen.
Ingen af de steder vi var, blev vi antastet af sælgere, der ville afsætte deres varer. Vi kunne bare gå i fred og ro uden at vække den store opsigt, og det hele virkede meget fredeligt, selvom vi blev advaret mod at gå ud om aftenen i Maseru.

Jeg kan kun udtrykke taknemmelighed over at have fået en så unik oplevelse sammen med en gruppe af positive og rare mennesker, som alle var med til at skabe den gode stemning, og ikke mindst tak til Lisbet og Bodil, der har været uvurderlige bindeled på turen.

Dog skal den næste måneds rejser kun bestå af en tur med den lokale bus til Århus. Max. 45 min!

Lesotho – Danmark, ligheder og forskelle – og et stort udbytte af studieturen

DLN har haft gæster fra RSDA i Lesotho
Her kan du læse hvad der kom ud af besøget.

Forskellen på vores to lande kommer tæt på, når man får besøg, og samtidig er det dybt fascinerende, hvor meget vi kan inspirere hinanden på det menneskelige plan alligevel.

Ugens højdepunkt var nok besøget hos formand for Landbrug og Fødevarer Søren Søndergaard, fordi Rural Self-help Development Association (RSDA) netop er Lesothos Landbrug og Fødevarer.

Snakken flyder frit, når bønder mødes, og besøget hos Søren Søndergaard inspirerede og gav vores venner fra Lesotho ideer til nye tiltag. Der blev talt om, hvordan L&F opnår den indflydelse på Christiansborg, som de gør, om hvordan Søren rekrutterer de visionære landmænd, som vil gå foran og deltage i det politiske og faglige arbejde sammen med ham. Desuden om hvordan Landbrug og Fødevarer finansierer deres arbejde for dansk landbrug. Alt sammen opgaver som RSDA også løser i Lesotho, dog med en helt anden politisk situation og helt andre produktionsforhold og -vilkår for de mange meget små landmænd. Men behovet for at organisere sig, forbedre produktion og afsætning samt søge politisk indflydelse er det samme.

Vores gæster fik meget mere med hjem fra studieturen:

• Nye muligheder for at drive en landbrugsskole, hvis primære indtægt er statslig: De så muligheder i at leje skolens jord ud og få en fast indtægt ud af et areal, der pt ikke udnyttes. De så også en mulighed for at styrke landmandsuddannelsen ved at få en bestyrelse med repræsentanter fra primært landbrug, industrien, politikere og studerende. De så straks, hvilken stærk konstellation Bygholm Landbrugsskole havde i ryggen.
Og så var de jo dybt imponerede over faciliteterne, herunder maskiner i en størrelse de aldrig havde set før.

• De var fascinerede af to fantastiske gårdbutikker, hvor rådet var: Start i det små og byg det op stille og roligt.
I Sydafrika har de noget lignende kaldet Farmers Markets, hvor landmanden får en større del af ”kagen” ved at gå direkte til kunden. Begge gårdbutikker havde et bredt sortiment og produkter af høj kvalitet kombineret med, at handlen begge steder er en oplevelse.

• De besøgte en bi-skole, hvor man starter med at lære, hvordan man producerer honning, hvorefter man får sin egen bi-flok – og hjælp til emballage, etiketter og så videre. I Lesotho er et af de kommende projekter netop at øge produktionen af honning, så de hentede inspiration til, hvordan de kan tage hjem og organisere støtten til producenterne.

• De så en række tiltag som kan forbedre vores klima og biodiversitet: solcelleanlæg, vindmølle, mini-vådområder og skovrejsning – alt sammen fremtidige muligheder i Lesotho – især solceller og træer er muligheder, som de også arbejder med i Lesotho.

• De besøgte også svineproduktion og mælkeproduktion, og her er omfanget af produktionen nok svær at forstå. Vi besøgte en meget højtydende kvægbesætning med mere end 500 køer og robotmalkning. Her var fascinationen stor, om end der næppe kan overføres megen erfaring til deres besætninger på 5 – 10 køer.

• En af de største inspirationskilder var besøget på Høsteriet, som er en skala, de kan genkende hjemmefra. Og ideen med at have en kreds af faste kunder, der betaler forud for grøntsager til hele sæsonen, kunne de se store muligheder i. Og mennesker, der prioriterer friske grøntsager og kendskab til produktionen, findes over alt – også i Lesotho.
N’tathe Khabele var også stolt af at kunne give gode råd om biodynamisk produktion – han havde ideer til at bekæmpe svamp på tomaterne og til at undgå dræbersnegle, så mon ikke både gæster og vært fik gevinst af det besøg?

Ovenstående har alene fokus på den inspiration, der kan bruges næsten direkte i Lesotho, og der var også kultur og planlægning af vores fremtidige samarbejde på programmet.

Alt i alt er vi ret stolte af at levere et lærerigt program, vi er superglade for, at så mange værter har taget positivt imod vores gæster. Vi nåede også at få talt om fremtiden og hente information og inspiration hos CISU om mulighederne for fortsat at søge støtte.

Sidst men ikke mindst, så har vi fra DLN virkelig nydt det gode selskab. Der har været en fantastisk stemning og mange gode stunder i løbet af ugen.

Se et interview med projektleder Makarabelo Makhoebe fra gruppen der besøgte DLN i filmen ovenfor. 

De store maskiner imponerede flere steder. Her på Bygholm Landbrugsskole 

Vi så og talte om Bygholm Landbrugsskoles forsøg med stribedyrkning, som har til formål at øge biodiversiteten. Vi så det også på Høsteriet 

Der laves papa til afskedsfesten

Fik fuldskæg og blev en mand – i Lesotho

Jeg var nok lidt en flipper dengang. Jeg ankom uden skæg eller ret megen erfaring.

Kurt taler om dengang han rejste til Lesotho som ulandsfrivillig i 1983, en beslutning som førte ham til Lesotho første gang. I dag underviser Kurt i bæredygtighed, og han hjælper virksomheder med optimering. De såkaldt “bløde” værdier, dem har han stadig.

Jeg tager altid de svages parti. Økonomien slår aldrig trivslen blandt medarbejdere, det ved alle, der kender mig.

Da Kurt havde stået for sit første projekt, havde han både fået et flot fuldskæg og vundet høvdingens og sine kollegaers respekt i landsbyen. Det blev starten på en lang kærlighedshistorie til et lille land langt væk fra Danmark.

Her byggede han blandt andet broer, som skulle sikre adgang gennem det svært fremkommelige landskab.

Kurt var i Lesotho senest i februar 2023, og har haft mulighed for at se de broer, han byggede for snart 40 år siden. Broerne er stadig med til at bære unge og gamle. At broerne og de frivillige indsatser har en langvarig effekt, er der slet ingen tvivl om ifølge Kurt. Og det er en af flere grunde til at Denmark Lesotho Network lykkes godt med de forskellige indsatser, som de er med til at finansiere – til stor glæde, ikke bare for basothoer;

Når der er noget, der lykkes, så giver det en enorm livsglæde. Den modtagelse man får, ikke mindst, når vi kommer ud på landet – det kan ikke beskrives. Jeg ved, at det ikke håbløst, det vi gør.

På turen i februar 2023 var Kurt sammen med sin hustru Majbritt i Lesotho som frivillig projektleder på et projekt finansieret af GLOBUS. Projektet arbejder med genbrug af hospitalsudstyr og computere fra Danmark til Lesotho samt udveksling af studerende i samarbejde med SOSU syd i Åbenrå.

Desuden er der skabt kontakt imellem Vestbirk Friskole og en landsbyskole i Lesotho.

 

Invitation til Pitso den 23. september kl. 11 i Ry

Til september får Landbrugsgruppen besøg af en delegation på fem personer fra vores samarbejdspartner, Rural Selfhelp Development Association (RSDA), (https://rsdalesotho.com/).

Vi vil gerne give dem en uforglemmelig afskedsfest, og
samtidig give alle DLN ́s medlemmer lejlighed til at møde de
fantastiske mennesker, der gør en stor forskel for de mange
små landbrug i Lesotho.

Derfor holder vi en Pitso, hvor vi byder på Lesotho
inspireret mad, tilberedt på bål, kaffe og kage og festligt
samvær.

Man kunne forestille sig lidt sang og dans måske? Hvem ved hvordan det udvikler sig.

Alt det praktiske:
Tid og sted:
Det foregår hos Signe og Anders på Randersvej 99, 8680 Ry, hvor vi hygger med at tilberede maden fra kl.  11:00,
så vi kan spise ved 13-tiden. Basotho’erne forlader os desværre kl. 15, men vi regner med at det skønne samvær bare fortsætter.

Vi håber at vejret er med os så vi kan være ude, men i tilfælde af regn, rykker vi inden for.

Transport:
Man kan tage toget til Ry eller Skanderborg, og vi kan arrangere afhentning efter behov.

Hvis man kommer i bil, er det mest praktisk at parkere overfor Knudhule Badehotel, så sørger vi for at det er let at finde vej derfra.
Tilmelding:
Af hensyn til forplejning har vi brug for din tilmelding inden 18. september. Det sker ved at skrive til Nis på nis@is-skovgaard.dk OG betale 50 kr. i bidrag til mad og drikke på mobilepay: 40716417 eller bank
overførsel på reg. 2451 konto 7300100137.

Vi fra Landbrugsgruppen under DLN håber mange vil være med til at gøre afskeden med Basotho’erne festlig og ser frem til din tilmelding.
Følg med i besøget på Facebook:

https://www.facebook.com/denmarklesothonetwork og på hjemmesiden:

Home