RSDA – Landbrugsgruppen

Landbrugs-gruppen

Landbrugsgruppen i Denmark Lesotho Network består af 7 personer, som samarbejder med RSDA (Rural Self-Help Development Association) i Lesotho. Den primære opgave vi løser i Danmark, er at søge midler til aktiviteter, der kan forbedre vilkårene for de ca. 5000 små bønder i Lesotho.

Vores samarbejdspartner siden 2004, RSDA er en rådgivningsvirksomhed, der organiserer og rådgiver bønderne. RSDA har gennem årene opbygget kapacitet ude i distrikterne, hvor de har støttet dannelsen af lokale sammenslutninger, som videndeler og står sammen om at samle og markedsføre deres produktion, så de kan øge både afsætning og pris.

Opbygning af lokal kapacitet og digital kommunikation er vigtigt i et land, hvor afstandene kan se små ud, men ofte er dagsrejser for RSDA´s medarbejdere, som har til huse i Maseru. RSDA har opbygget netværk af bønder og har etableret et godt samarbejde med statsansatte rådgivere, så de alle arbejder i samme retning og bygger viden i fællesskab.

Gennem denne organisering og opbygning af kapacitet står bønderne stærkere, fordi de står sammen og kan tale med en stemme. Det har betydet, at RSDA og de netværk, de faciliterer bliver hørt i landbrugspolitiske spørgsmål. Den seneste gevinst af denne udvikling er at mere end 10 landmænd stillede op og blev valgt til parlamentet ved det seneste valg. De har gennem de opbyggede netværk god kontakt til deres bagland i hele landet.

Det igangværende projekt løber over tre år (2021 til 2024) og har fokus på klimatilpasninger.

Det er muligt at hjælpe mere effektivt, fordi der er bygget en stærk organisation omkring rådgivningen gennem tidligere projekter, så nu er målet at udbrede kendskab til nye dyrkningsmetoder, nye afgrøder og ny narrativ mærkning af varerne, så forbrugerne får kendskab til de bæredygtige metoder, der ligger bag produktionen. Og håbet er naturligvis, at det kan bidrage til bedre afsætning og bedre priser, så levevilkårene for de små bønder kan blive bedre.

Dyrkningsmetoderne kaldes ”regenerativ dyrkning”, som er dyrkningsmetoder, der bevarer flest mulige næringsstoffer i jorden på naturlig vis. Metoderne er afhængige af dyrkningsforholdene. Derfor skal kendte metoder udbredes og tilpasses de særlige forhold, der er i Lesotho.

Mærkningen af varerne er også i forlængelse af tidligere projekter, hvor man har arbejdet med emballering og holdbarhed. Det tiltag, der ligger i denne projektperiode er at opdyrke en fælles storytelling om både produktionsmetoderne, men også om de særlige vilkår der er for produktion i bjergene.

Hvor kommer midlerne fra?

Pengene til projekterne er gennem alle årene kommet fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).
Vi er altid på udkig efter nye projekter og finansieringskilder.

Vores samarbejdspartner: RSDA

Rural Self-help Development Association (RSDA) er en ikke-statslig organisation (NGO) i Lesotho. RSDA arbejder for og med lokale småbønder, regeringen og andre ngo’er for at udrydde sult og forbedre levebrødet for Basotho-folket i landdistrikterne.

Målet søges opnået ved hjælp til selvhjælp og ved at gøre landbefolkningen i stand til at gennemføre bæredygtigt landbrug ved blandt andet at yde teknisk vejledning. RSDA gennemfører projekter for flere donorer og partnere såsom Action Aid, SIDA (Det Svenske Internationale Udviklings samarbejdsagentur), Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) under FN, USAID (USA’s agentur for international udvikling) og Denmark Lesotho Network.

Hvis man vil vide mere, så har RSDA en god hjemmeside: https://rsdalesotho.com/