Fodbroer

Langtidsholdbar udviklingsbistand: fodbroer i Lesotho

Af Karina Ruby
1980’erne sendte Danmark ulandsbistand til Lesotho, penge fra Danida, til opførelse af fodbroer over hele landet. Gangbroer over brusende floder og dybe kløfter gjorde det nu muligt for befolkningen i små lands-byer ude i bjergene at færdes sikkert til byen og nabolandsbyer. Broerne står der endnu og bruges dagligt af tusindvis af mennesker. Det er da valuta for pengene.

Den største fodbro over Orange River ca. 1985Med penge fra Danida, frivillige danskere via Mellemfolkeligt Samvirke og lokale håndværkere blev der over ca. 10 år opført gangbroer over mange af de brede floder, som ved høj vandstand ikke kunne krydses med båd eller til hest. Mange mennesker har alligevel forsøgt at krydse floderne for at komme til sundhedskli-nikken, til kirken, til begravelser eller til markedet med produkter med fatale følger. Mange ting og varer er skyllet væk, og mange menneskeliv er gået tabt i forsøg på at krydse floder. Broerne har reddet mange menneskeliv og mange landbrugsprodukter. De har gjort det muligt for børn at komme i skole hver dag, for folk at komme til klinikken, og de har i det hele taget bundet landet sammen.

Kurt Hansen, medlem af DLN og med i projektgruppen Exchange & Recycling, var marts 2023 i Lesotho på projektbesøg. Han var selv med til at bygge fodbroer over hele Lesotho i 1983-1987. Kurt fortæller: ”Det var meget positivt at komme rundt og se nogle af de fodbroer, jeg selv var med til at bygge for 40 år siden. De står der endnu. Ved nærmere eftersyn konstaterer jeg, at de gamle punktsvejsninger stadig holder, og der er ikke meget rust at se på broerne. Der har været meget lidt vedligeholdelse undervejs, og alligevel er de i fin stand. De lokale siger, at de er meget taknemmelige over at kunne færdes sikkert over de til tider farlige floder, når der er meget vand. Børn kommer f.eks. i skole hver dag. Desuden så jeg, at de mange sundheds-klinikker, som danskere også var med til at opføre i 1980’ne, også stadig er i brug og er velfungerende.”


Fodbro under opførelse ca. 1985


Færdig fodbro ca. 1985

Kurt og hans hustru var på tur til Semonkong, hvor de skulle have haft en enkelt overnatning. Det regnede kraftigt hele natten, og da de næste dag ville køre fra Semongkong Lodge var vejbroen oversvømmet. Det var umuligt at køre over med bilen, så de måtte tage endnu en overnatning og vente til næste dag, hvor vandstanden igen var sunket. ”Heldigvis vidste jeg jo, at der er en fodbro lidt længere oppe af floden, så den gik vi over for at komme op i byen på vores ekstra fridag”, fortæller Kurt. Erfaring fornægter sig ikke.Flere fodbroer ønskes mange steder i Lesotho, og der er flere på vej. Verdensbanken er på vej til at finan-siere yderligere 19 broer. Læs mere her:
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/18/improving-road-safety-and-keeping-lesotho-s-rural-communities-connected?cid=afe_fb_wbafrica_en_ext