Udfordringer og stræben efter enhed: Indsigt fra Lesotho-præsentation på DLN’s visionsdag.

Hør oplæget i fuld længde her.

Fakta om Dr Tumelo Tsikoane: Pensioneret professor i samfundsvidenskab fra National University of Lesotho. Tidligere formand for Mellemfolkligt Samvirkes Policy Advisory Board for southern Africa og nuværende bestyrelsesmedlem i DLN partnerorganisation Rural Self-Help Development Association (RSDA)

Dr. Tumelo Tsikoane holdt den 16. marts 2024 en præsentation i forbindelse med Denmark Lesotho Networks (DLNs) visionsdag og generalforsamling, hvor han kastede lys over Lesothos sociopolitiske landskab. Han fremhævede nøgleudfordringer, der understreger behovet for sammenhængende handling og strategiske indgreb. Tsikoane tog udgangspunkt i Lesothos “Vision 2020”, der opridsede landets ambitiøse mål for stabilitet, velstand og demokrati inden 2020. Desværre afslører virkeligheden en anden fortælling, hvor politisk ustabilitet, økonomisk tilbagegang og udbredt korruption hæmmer fremskridt. Desværre har politisering og fastlåste reformer efterladt vigtige organer, såsom Direktoratet for Korruption og Økonomiske Lovovertrædelser (DCEO), tandløse i bekæmpelsen af korruption. Han understregede vigtigheden af effektive styringsinstitutioner og fremhævede de politiske og bureaukratiske forhindringer, der har forhindret realiseringen af disse mål.

Præsentationen pegede også på klimaændringernes alvorlige indvirkning på Lesotho, hvor ekstreme vejrforhold har skabt kaos inden for landbruget. Tsikoane opfordrede til hurtig vedtagelse af klimasmarte landbrugspraksisser for at afbøde disse virkninger og sikre fødevaresikkerheden. Han understregede, at DLN har en vigtig rolle her i forhold til fortsat at støtte en positiv udvikling.

Trods disse udfordringer gentog præsentationen en opfordring til enhed og kollektiv handling. Den opfordrede organisationer som DLN til at overveje disse faktorer, når de støtter civilsamfundet i Lesotho. Trods forhindringerne skinnede ånden af modstandsdygtighed og beslutsomhed igennem, hvilket giver håb om en lysere fremtid.

I år fejrer Lesotho 200 år for sin eksistens som nation; Tumelo Tsikoane mente at det sammenhold og den stolthed denne milepæl indebærer kan udnyttes til at fremme enhed og adressere social ustabilitet. Det skal ses som opfordring til alle interessenter om at forenes, samarbejde og skabe meningsfulde ændringer.

I sidste ende tjente præsentationen som en påmindelse om kompleksiteten af Lesothos udfordringer, men den fungerede også som et kald til handling mod en mere stabil, velstående og modstandsdygtig fremtid for alle basothoer.

Efter præsentationen var der to spørgsmål fra forsamlingen, som desværre måtte videregives til Dr. Tsikoane skriftligt pga. tekniske problemer:

Det første gik på, hvordan midler fra de store vandforsyningsprojekter i Lesotho, der sælger enorme mængder vand til Sydafrika, påvirker Lesothos udvikling og økonomi?

Dr. Tsikoane har efterfølgende skriftligt svaret at: ”Indtægterne fra ’Highlands Water Project’ går ind i det, der kaldes regeringens konsoliderede indtægter. Dette betyder, at de ikke bogføres separat, og de bliver heller ikke brugt til finansiering af specifikke udviklingsprogrammer eller projekter.”

Et andet spørgsmål lød:

Hvordan påvirker den sydafrikanske økonomi Lesotho, og hvad er konsekvenserne for landets udvikling og økonomiske bæredygtighed?

Hertil skrev Dr. Tsikoane dette svar: ”Angående det andet spørgsmål er svaret både givet og åbenlyst. Lesothos økonomi er i høj grad afhængig af Sydafrikas økonomi. Denne situation har på forskellige tidspunkter ført til debatter om, hvorvidt Lesotho bør fortsætte med at eksistere som en suveræn enhed eller integrere med Sydafrika – Og i hvilken form?”