Generalforsamling

Denmark Lesotho Network – generalforsamling 2023

Af Karina Ruby

En ny bestyrelse er valgt, årsregnskab og beretning er godkendt, ligesom andre formalia. Det mest spændende var dog at høre om det nye projekt, hvor social-og-sundheds-assistent-studerende er i praktik i Lesotho i 4 uger. Vinnie Lerche Freudendal fra SOSU-uddannelserne i Aabenraa holdt et flot oplæg om hendes studietur til Lesotho i februar. Her kom de sidste aftaler med sundhedsuddannelsen og hospitalet i Morija kom på plads. Vinnie og kollegaen fra Aabenraa var meget tilfredse med engagementet hos leder og personale på sundhedsskolen i Lesotho. De var meget interesserede i et samarbejde med sosu-skolen i Danmark. Begge parter håber, det kan udvikle sig til gensidig udveksling af studerende i en årrække fremover.

Et online oplæg direkte fra Morija i Lesotho fra Katrine, en af de studerende, supplerede med levende beskrivelser af, hvad de tre praktikanter oplevede her og nu. Der havde i starten været en del udfordringer med at få visum og tilladelse til at arbejde på hospitalet, men til sidst lykkedes det hele. De tre danske piger blev passet godt på af leder og studerende på campus, som de kun med tilladelse måtte forlade. Sikkerhed blev prioriteret højt.

Vi hørte, hvordan de tre danskere var indlogeret på kollegieværelser på lige vilkår med de øvrige studerende. Tøj skulle vaskes i hånden i store vaskekar udenfor, og mad blev udleveret portionsvis i madsalen. En interessant og uforglemmelig oplevelse for de tre danskere. De er nu i hvert fald meget bevidste om, hvor godt vi har det i Danmark. Rent fagligt er de på visse området meget godt med i Lesotho, og de tre danskere fik et stort fagligt udbytte med hjem.

Den nye bestyrelse består af:

Formand: Karina Ruby
Næstformand: Lisbet Kristensen
Kasserer: Nis Skau
Sekretær: Anne Jacobsen
Best.medlem: Karsten Lund
Best.medlem: Kurt Hansen
Best.medlem: Anders Hedegaard

Suppleanter:
Morten J. Lintrup
Bodil Mathiasen

Læs hele referatet fra generalforsamlingen d. 22.04.2023 her:
Referat af generalforsamling 22 april 2023