Visionsdag og Generalforsamling 16-17. marts

Hvor: Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager
Hvem: Alle medlemmer af Denmark Lesotho Network er velkomne.
Der er overnatning i enkelt eller dobbeltværelse, hvis man deltager begge dage.
Hvad: Lørdag snakker vi visioner og strategi for foreningens næste 4 år, hygge om aftenen. Søndag generalforsamling

Pris: 100 kr. for hele weekenden inkl. mad og overnatning
Tilmelding: Senest d. 14. februar til chair@lumela.dk

 

Program:
Lørdag – visionsdag:
Kl. 10:30 Kaffe med rundstykke
Kl. 11:00 Oplæg med efterfølgende debat om Lesotho’s behov for udvikling og støtte fra udenlandske NGO’er set med en Mosotho’s øjne og med et par danskeres øjne.
– Dr. Tumelo Tsikoane deler sit syn på Lesothos behov – online oplæg 30 min.
– Henrik og Karen fortæller om kulturrejsen nov. 2023 – fysisk 25 min.
– Spørgsmål og debat – 15 min.
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30: Mette Kjærtinge fra CISU og Kurt Hansen fra DLN vil lede os gennem visionsprocessen
Kl. 19.00: Middag og aftenhygge

Søndag – generalforsamling 09.30 – 13.00

Dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent
b) Beretning fra bestyrelsen
c) Beretning fra arbejdsgrupper
d) Aflæggelse af regnskab
e) Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og forlag om
ændringer af vedtægterne, skal fremsendes til formanden senest 2 uger
før generalforsamlingen. Sendes til chair@lumela.dk
f) Vedtagelse af budget
g) Valg af bestyrelse og revisorer
Bestyrelsen:
Lisbet Kristensen (villig til genvalg)
Karsten Lund (villig til genvalg)
Anne Jacobsen (villig til genvalg)

Suppleanter:
Bodil Mathiasen (villig til genvalg)
Morten Lintrup (villig til genvalg)

Revisor:
Firmaet DLBR Revision
Intern revisor: Claus Bo Jensen (villig til genvalg)

e) Eventuelt og evaluering

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 14.00 Tak for denne gang

Bestyrelsen opfordrer til, at du overvejer at stille op til bestyrelsesvalget og få mulighed for at påvirke DLN’s arbejde i Lesotho og/eller Danmark. Nye kræfter er meget velkomne.
Der er mulighed for kun at deltage en af dagene. Til dem, der tilmelder sig begge dage, er der overnatning.
Der ydes rejsetilskud til udgifter således: Rejseudgifter med offentlig transport refunderes mod bilag, mens egen transport refunderes med 1 kr. pr. km samt udgifter til bro/færge. Der udsendes deltagerliste, så der er mulighed for at planlægge samkørsel.

Der er gratis parkering på stedet.
På gensyn i Østjylland!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for DLN